webinar register page

Automatiser og effektiviser dine arbeidsprosesser
Automatisering gjør det mulig å overlate rutinepregede oppgaver til maskiner og og la ansatte bruke tiden på saker som trenger det. Men hva skal til for å få til automatisering og hva bør du tenke på? Denne morgenen vil Microsoft og UDI sammen med Computas dele sine erfaringer og konkrete tips til hvordan du kan komme i gang med automatisering i din virksomhet.

May 5, 2021 09:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Computas.